هر کدام از کاربران که مقاله ای , نوشته ای راجب رئال دارن و از خودشون گفتن یا از جایی دیدن که بنظرشون جالب میاد یا میتونن مقاله بنویسن و دوست دارن در وب منتشر بشه میتونن با ارسال مقاله های خود همراه با نام یا لقب نویسنده مقاله برای ما ایمیل کننده تا در اسرع در رئال نیوز منتشر شود !!

نوشته ها و مقاله های خود را به این ایمیل ارسال کنید Reza_reali98@yahoo.com

با تشکر از حمایت همیشگی کاربران